November 16, 2017

No Picture

Odszlifowanie słupków: Co jest prawdziwe i co jest mitem?

Aby w pełni ocenić potencjalne korzyści płynące z takich czynników, potrzebne są dłuższe i metodologicznie bardziej rygorystyczne badania leków przeciw otyłości, które mają na celu zbadanie punktów końcowych, takich jak śmiertelność i zachorowalność na choroby…